Administravimas

ekoenergy stampTaryba

EKOenergijos taryba yra aukščiausia valdžios institucija organizacijos valdymo struktūroje.

Taryba:

 • tvirtina organizacijos strategiją;
 • sprendžia kriterijus;
 • spendžia gamybos įrenginių priimtinumą;
 • sprendžia EKOenergijos aplinkos ir klimato fondo panaudojimą;
 • skiria EKOenergijos sekretoriato vadovą.

Kiekviena EKOenergijos organizacija-narė skiria po vieną žmogų į Tarybą. Spauskite čia, jei norite pamatyti Tarybos narius.

Konsultacinė grupė

EKOenergijos Taryba skiria Konsultacinę grupę. Grupė yra skiriama 2 metams ir jos paskirimą, praėjus šiam terminui, galima atnaujinti.

Konsultacinę grupę sudaro šios suinteresuotos šalys:

 • Aplinkosauginės NVO – ne tik esančios Europos lygmenyje, bet taip pat ir nacionalinės, regioninės NVO;
 • Elektros energijos industrija (gamintojai, pardavėjai ir tiekėjai);
 • EKOenergijos vartotojai – jiems atstovaujančios organizacijos ir filialai.

Nariais taip pat gali būti valdžios organai, kurie yra susiję su šia veikla.

Konsultacinė grupė gali prisidėti prie bet kurios veiklos, susijusios su EKOenergija. Konsultacinė grupė yra visada informuojama apie Tarybos darbotvarkę. Į Konsultacinės grupės narių užklausas ir komentarus Taryba turi atsakyti dviejų mėnesių bėgyje. Konsultacinė grupė skiria EKOenergijos Arbitrų Kolegijos narius ¾ dauguma.

Spauskite čia, jei norite pamatyti Konsultacinės grupės narius.

Sekretoriatas

Sekretoriatas yra atsakingas už kasdieninį EKOenergijos valdymą. Sekretoriato užduotys:

 • Užtikrinti EKOenergijos valdymą ir funkcionavimą;
 • Atstovauti EKOenergijai ir užmegzti naujus kontaktus;
 • Teikti paslaugas suinteresuotoms šalims;
 • Organizuoti, pasirengti ir sekti visus EKOenergijos struktūroje vykstančius posėdžius;
 • Dokumentų ruošimas, priimant sprendimus dėl biudžeto ir veiksmų planų;
 • Vidaus ir išorės ataskaitų ruošimas;
 • Remti skelbimų ir informacijos sklaidą;
 • Atsižvelgti į asociacijos finansinį administravimą.

Spauskite čia, jei norite pamatyti EKOenergijos darbuotojus ir savanorius.

Arbitrų Kolegija

Arbitrų Kolegija susideda iš mažiausiai trijų ekspertų, kuriuos iškelia Konsultacinė grupė ir skiria EKOenergijos Taryba. Arbitrų Kolegija yra skiriama 5 metams. Į Arbitrų Kolegiją būtinai turi būti skiriami aplinkosaugos ir atsinaujinančios energijos ekspertai. Suinteresuotų šalių grupės turi galimybę siūlyti savo kandidatus.

EKOenergijos Arbitrų Kolegija spręs galimus ginčus tarp EKOenergijos ir Tinklo narių, arba tarp EKOenergijos ir kompanijų, parduodančių EKOenergiją.

EKOenergijos Arbitrų Kolegija pradės savo darbą ne vėliau, nei po dviejų metų po pirmųjų EKOenergijos pardavimų (2015.06.15).