Mūsu Ekomarķējums un Tīkls

Bezpeļņas Ekomarķējums

Glass door with the EKOenergy label. Text: "we use EKOenergy certified sustainable electricity".EKOenergy ir internacionāls bezpeļņas elektroenerģijas Ekomarķējums (atjaunojamā elektroenerģija un gāze). Pie tam, elektroenerģija, kas tiek pardota ar EKOenergy Elektromarķējumu, ir ne tikai atjaunojama, bet arī atbilst papildu ilgtspējības kritērijiem un finansē projektus, kuri cīnās ar enerģētisko nabadzību. Tādejādi, EKOenergy Ekomarķējums paplašina tādu atjaunojamās enerģijas sertifikātu nozīmi kā Izcelsmes Apliecinājumus (Guarantees of Origin), Atjaunojamās Elektroenerģijas Sertifikātu (Renewable Energy Certificate) un arī Starptautisko Atjaunojamās Elektroenerģijas Sertifikātu.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas protokols (Greenhouse Gas Protocol), Elektroenerģijas un Vides Izstrādāšanas Pārvaldība (LEED) vides saudzējošas celtniecības jomā un Oglekļa Emisiju Informācijas Atklāšanas Projekts (CDP) apraksta EKOenergy Ekomarķējumu kā labu risinājumu patērētājiem, kas vēlās izmantot ilgtspējīgus resursus.

Ja jūs vēlaties iegādāties ar EKOenergy marķētu elektrību vai pārdot EKOenergy marķētus atjaunojamās enerģijas avotus, lūdzu sazinieties ar mums.

 

Lietot Ekomarķējumu nav grūti

Nopirkt EKOenergy ir vienkārši, jo mums ir licenzēti pārdevēji visā pasaulē. Lietot EKOenergy ir iespējams mājās un uzņēmumā.

 

Ekomarķējums ir saziņas rīks

EKOenergy Ekomarķējums ir starptautiski atzīts saziņas rīks. Privātpersonas un uzņēmumi demonstrē savu apņēmību lietot atjaunojamo elektroenerģiju un mudina arī citus to darīt, izmantojot mūsu logo. Tas palīdz paātrinat pāreju uz 100% atjaunojamo resursu pasauli. Ar EKOenergy marķētas elektroenerģijas patērētāji var izmantot mūsu logo savās publikācijās, kā arī uz sava uzņēmuma ēkām un uz produktiem, kas pagavoti, izmantojot EKOenergy.

Mūsu starptautiskā komanda var atbildēt uz jūsu jautājumiem vairākās valodās, un mūsu materiāli ir pieejami vairāk nekā 30 valodās.

 
EKOenergy logo: a green plug and a flower.

Tīkls

EKOenergy ir arī starptautisks nevalstisko vides aizsardzības organizāciju tīkls. Mūsu mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas patērēšanu.

EKOenergy Tīkls ir sava veida tilts starp projektu izstrādātājiem, enerģijas piegādātājiem, enerģijas patērētājiem un vides aizsardzības organizācijām. Ar mūsu Tīkla palīdzību mēs izplatam mūsu labākās prakses un labus piemērus.

EKOenergy ir sekojošo organizāciju loceklis: