EKOenerģijas iegāde

girl looking for EKOenergyIn a growing number of countries, consumers can freely choose which type of electricity they buy. And from which supplier.

We encourage consumers to go for electricity with the EKOenergy label.

EKOenerģijas izvēle ir

  • vienkārša;
  • nav dārga (liberalizētā elektroenerģijas tirgū „neizvēlēšanās” jeb noklusējuma piegādātāja standarta piedāvājums un noklusējuma elektroenerģijas „produkts” bieži ir dārgāka izvēle);
  • Jūsu iespēja, kā parādīt savu saudzīgo attieksmi par planētas nākotni;
  • skaidrs signāls ražotājiem un politiķiem, ka viņiem ir jāpievērš lielāka uzmanība šādas videi nekaitīgas un atjaunīgas elektroenerģijas sistēmas izveidei.

How to choose EKOenergy?

  • Contact one of our licensed sellers.
  • If there is no seller in your country yet, tell your local electricity supplier that you want to buy EKOenergy.
  • Fill the contact form, we will give your contact data to the EKOenergy supplier in your country. If there is no EKOenergy supplier yet, your interest may help to convince suppliers to start selling EKOenergy.
  • If you have any doubt, question or suggestion, contact the EKOenergy Secretariat.