EKOenerģija jūsu uzņēmumam

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Uzņēmumi Eiropas tirgū var izvēlēties sev vēlamo elektroenerģijas „produktu”. Eiropas likumdošana nostiprina šādu kārtību, un aizvien vairāk organizāciju un standartu stimulē uzņēmumus izmantot jaunās, tirgus sniegtās iespējas, lai izvēlētos videi nekaitīgu elektroenerģiju. Skatiet, piemēram, CDP tehniskās piezīmes saistībā ar 2. tvēruma emisiju uzskaiti (CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions).

Turklāt Eiropas sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas ir vienojušās par kopīgu Eiropas elektrības ekomarķējumu – EKOenerģija. EKOenerģija labprāt palīdzēs Jums sazināties par savu videi nekaitīgas elektroenerģijas iegādi, kā arī palīdzēs Jums demonstrēt pirkuma pozitīvo ietekmi.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka EKOenerģijas klientiem ir izvēles iespēja diskutēt par savu pirkumu. Klientiem nav nepieciešams noslēgt vienošanos ar EKOenerģiju, lai izmantotu EKOenerģijas nosaukumu un logotipu. Taču vienlaikus EKOenerģijas koalīcija veidos Rīcības kodeksu par sava logotipa lietošanu. Ja Jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar EKOenerģijas Sekretariātu.