Kā pārdot EKOenerģiju?

Elektroenerģijas piegādātāji drīkst pārdot patērētājiem elektrību, kas marķēta kā EKOenerģija, tad,

  1. ja piegādātāji parakstījuši EKOenerģijas Licences līgumu un
  2. ja viņi ievēro visus Licences līguma un dokumenta  „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” noteikumus.

Licences līguma parakstīšana nerada izdevumus, proti, līguma parakstīšana ir bez maksas. Visus maksājumus un iemaksas saistībā ar EKOenerģiju aprēķina, pamatojoties uz pārdoto EKOenerģijas daudzumu.

Licences līguma un dokumenta  „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” kritēriji precizē vairākus aspektus:

  • elektroenerģijas patērētājiem jābūt atbilstīgi informētiem, piem., kur un kā elektroenerģija tikusi saražota (dokumenta „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 6. nodaļa);
  • EKOenerģija vienmēr ir atjaunīga elektroenerģija; Tā ne tikai atbilst EKOenerģijas koalīcijas izvirzītajiem ilgtspējas kritērijiem, bet arī daļa no elektroenerģijas cenas tiek ieskaitīta EKOenerģijas Klimata pārmaiņu mazināšanas fondā (dokumenta  „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 7., 8. un 9. nodaļa);
  • tiek nodrošināta elektroenerģijas izsekojamība un divkārša uzskaite (dokumenta  „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 10. nodaļa);
  • tiek veiktas revīzijas un pārbaudes (dokumenta  „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 11. nodaļa).

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version May 2014)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)