Kritēriji

Dokumentā „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija”, kurš saīsināti tiks dēvēts arī par „EKOenerģijas dokumentu”, tiek izklāstīti EKOenerģijas koalīcijas mērķi un EKOenerģijas standarta kritēriji. Pilns dokumenta teksts ir pārtulkots 20 valodās, un tas ir lejuplādējams kā 20 lpp. garš pdf dokuments. Drīz teksts tiks pārtulkots vēl vairākās citās valodās.

Tulkojumi (būtisku atšķirību gadījumā noteicošais ir dokumenta angļu valodas variants)