Kur tiek ražota EKOenerģija?

EKOenerģija elektrostacijām nepiešķir marķējumu. Tomēr mēs ņemam vērā mūsu atbalstītās elektroenerģijas izcelsmi. Praksē tas nozīmē, ka vienās elektrostacijās ražoto elektroenerģiju var pārdot kā EKOenerģiju, bet citās ražoto nevar.

Vai vēlaties, lai mūsu sarakstā un kartē iekļaujam kādu noteiktu elektrostaciju? Vai nu sazinieties ar EKOenerģijas Sekretariātu.

Lūdzu, ievērojiet, ka vēja un saules elektrostacijās ražoto elektroenerģiju var pārdot kā EKOenerģiju tad, ja ir izpildītas visas dokumentā „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” uzskaitītās prasības. Pat tad, ja konkrētā vēja vai saules elektrostacija šajā tīmekļa vietnē nav nosaukta.