Vides fonds

Vides fonda finansētā projektā brīvprātīgie atjauno upi.

No katras pārdotās EKOenerģijas hidroenerģijas MWh tiek veikta vismaz EUR 0,10 (desmit eiro centu) liela iemaksa EKOenerģijas Vides fondā. Šī fonda līdzekļus paredzēts izmantot lai finansētu upju atjaunošanas projektus.

Finansētos projektus nevadīs EKOenerģija. EKOenerģija vēlas atbalstīt un pievienoties esošām iniciatīvām. Vides fonda līdzekļus var, piemēram, izmantot, lai līdzfinansētu valsts un pašpārvaldes iestāžu līdzfinansētus projektus.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 21 projects with a total sum of 398,200.00 €.

 

River stories: examples of financed river restoration projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

So far, most of the projects are in Finland, where most of the EKOenergy-labelled hydropower is being sold. We are looking forward to support nature and river ecosystems in many other countries too! Contact us for more information.

 

More information about the financed river projects

For more information and updates about the river restoration projects that are financed through our Environmental Fund: