Kāpēc iegādāties EKOenerģiju?

Eiropas elektroenerģijas sektors joprojām visvairāk izmanto fosilo kurināmo, piemēram, ogles un naftu. Šā iemesla dēļ elektroenerģijas ražošana (un patēriņš) rada ļoti lielas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Labi ir tas, ka mēs zinām, kā aizstāt fosilo kurināmo. Atjaunīgās enerģijas avoti, piemēram, vējš, Saule, hidroenerģija un biomasa, spēj pilnībā nodrošināt Eiropas vajadzības. Pat ar uzviju.

Jūs esat elektroenerģijas patērētājs Eiropā un tāpēc esat „savējais” šajā pārmaiņu procesā. Eiropas likumi katram elektrības lietotājam sniedz iespēju izvēlēties tādu elektroenerģiju, kādu Jūs vēlaties.

Izvēloties EKOenerģiju, Jūs tiešām sekmējat pārmaiņas.

Vairāk atjaunīgas elektroenerģijas

Mēs esam cieši pārliecināti, ka elektroenerģijas lietotāju pieprasījums pēc atjaunīgas elektrības vispār pozitīvi ietekmē elektroenerģijas uzņēmumu investīciju lēmumus. Neviens uzņēmums neinvestēs ogļu elektrostacijās, ja patērētāji nevēlēsies iegādāties šādas izcelsmes elektroenerģiju.

Turklāt no katras pārdotas EKOenerģijas megatvatstundas (MWh), 10 eiro centus ieskaita EKOenerģijas Klimata fondā. Šos līdzekļus izmanto, lai investētu jaunās atjaunīgas elektroenerģijas elektrostacijās.

Vairāk ilgtspējīgi ražotas elektroenerģijas

EKOenerģijas elektrību ražo elektrostacijās, kas atbilst EKOenerģijas koalīcijas izvirzītajiem ilgtspējas kritērijiem. EKOenerģijas koalīcija ir Eiropas sabiedrisko vides aizsardzības organizāciju apvienība.

Ikvienam elektrības ražošanas veidam ir noteikti savi kritēriji. Piemēram, hidroenerģijai EKOenerģija izmanto t.s. fonda modeli. Tas nozīmē, ka no katras pārdotās EKOenerģijas MWh vismaz 10 centi tiek reinvestēti upju atjaunošanas projektos.

Elektrība, kuru izvēlaties Jūs

Kad iegādāsities EKOenerģiju, tiksiet informēts par savas elektroenerģijas izcelsmi. Piemēram, vai pērkat vēja enerģiju no Austrijas vai varbūt ar biomasu ražotu elektroenerģiju no Latvijas, Igaunijas vai, ja tā izvēlaties, Zviedrijas. Tas Jums ļauj tiešām izvēlēties tādu elektroenerģiju, kāda Jums tīk vislabāk. Tas Jums arī ļauj sekmēt tieši tās elektroenerģijas attīstību, kuru izvēlaties.

Read also the information sheet ‘Good reasons to switch to EKOenergy‘ (pdf, 2 pages, June 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube