Bestuur

ekoenergy stampHet EKOenergie Bestuur

Het EKOenergie Bestuur is het hoogste bestuursorgaan binnen de managementstructuur. Het EKOenergie Bestuur

 • zet de strategie van de organisatie uit
 • beslist over de criteria en beslist of productie-eenheden in aanmerking komen voor productie van EKOenergie
 • beslist over het gebruik van de middelen uit het EKOenergie Milieufonds en het EKOenergie Klimaatfonds
 • benoemt het hoofd van het EKOenergie Secretariaat.

Alle beslissingen worden voorafgegaan door een intensieve raadpleging van relevante belanghebbenden en forums.
Elk lid van het EKOenergie Netwerk heeft recht op 1 afgevaardigde (en dus 1 stem) in het EKOenergie bestuur.

Klik hier voor de huidige samenstelling van het Bestuur.

Adviesgroep

De Adviesgroep wordt benoemd door het Bestuur en telt ongeveer 3 keer meer leden dan het
Bestuur. De benoeming is 2 jaar geldig en kan worden verlengd.

In de adviesgroep zijn er gereserveerde plaatsen voor de volgende groepen van belanghebbenden:

 • Milieuverenigingen: zowel Europese milieukoepels als nationale / regionale NGO’s.
 • De elektriciteitssector (producenten, handelaren en leveranciers).
 • Consumenten van EKOenergie, hun brancheorganisaties en consumentenorganisaties.

Anderen mogelijke leden zijn b.v. instanties die betrokken zijn bij de werking van het systeem van Garanties van Oorsprong.

De Adviesgroep kan input geven over alle kwesties die verband houden met EKOenergie. De Adviesgroep wordt actief geïnformeerd over de agenda van het Bestuur. Het Bestuur moet binnen de 2 maanden reageren op opmerkingen en vragen van de leden van de adviesgroep.
De adviesgroep draagt de leden van het EKOenergie Arbitragepanel voor met een 3/4 meerderheid.

Klik hier voor een lijst met leden van de Adviesgroep

Het EKOenergie Secretariaat

De dagelijkse leiding van EKOenergie is in handen van een Secretariaat. De taken van het
Secretariaat zijn:

 • Instaan voor het reilen en zeilen van EKOenergie.
 • Vertegenwoordigen van EKOenergie en leggen van contacten.
 • Dienstverlening aan de stakeholders en belangengroepen.
 • Het organiseren, voorbereiden en opvolgen van alle vergaderingen van het EKOenergie netwerk.
 • Opstellen van documenten ter voorbereiding van de besluitvorming over de budgetten en actieplannen.
 • Voorbereiding van interne en externe rapporten.
 • Publicatie en verspreiding van informatie.
 • Instaan voor het financieel beheer van het netwerk.

Klik hier voor een overzicht van de secretariaatsmedewerkers.

Arbitragepanel

Het Arbitragepanel beslecht geschillen tussen EKOenergie en de leden van het Netwerk, of tussen EKOenergie en verkopers van EKOenergie.

Tot op heden is de tussenkomst van het Arbitragepanel nog nooit nodig geweest.

Klik hier voor meer informatie over de procedureregels en over de samensteling van het arbitragepanel.