EKOenergie voor jouw onderneming

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Op de Europese markt kunnen ondernemingen kiezen welk elektriciteitsproduct zij willen gebruiken: Steenkoolelectriciteit? Kernenergie? Of toch maar liever wind of water? Die keuzemogelijkheid vindt haar grondslag in de Europese regelgeving (in het bijzonder in artikel 15 van de Richtlijn Hernieuwbare Energie),  en een groeiend aantal organisaties en internationale standaarden stimuleren bedrijven om van die keuzemogelijkheid gebruik te maken en voor groene stroom te kiezen. Zie bijvoorbeeld de CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions.

Bovendien heeft een netwerk van Europese milieuorganisaties nu een pan-Europees ecolabel voor elektriciteit uitgewerkt: EKOenergie. EKOenergie wil jou helpen om over jouw aankoop te communiceren, en zal jou ook helpen om te tonen hoe jouw aankoop écht een verschil maakt.

  • man-with-logoNeem contact op met één van elektriciteitsleveranciers die een licentieovereenkomst ondertekend hebben met EKOenergie.
  • Neem contact op met één van de service providers die de EKOenergie-licentieovereenkomst ondertekend hebben.  Zij kunnen u helpen om EKOenergie te gebruiken: van IJsland tot Cyprus en van Finland tot Portugal. En misschien zelfs meer dan dat.
  • Contacteer het EKOenergie Secretariaat.

Merk op dat je als consument van EKOenergie de vrijheid hebt om over jouw aankoop te communiceren. Je hebt daarvoor geen overeenkomst met EKOenergie nodig. Het EKOenergie netwerk zal wel een ‘Code of Conduct’ ontwikkelen met richtlijnen voor het gebruik van onze logo en naam. Als je vragen of twijels hebt, neem dan contact op met het EKOenergie Secretariaat.