Hoe EKOenergie verkopen?

ekoenergy pigElektriciteitsleveranciers kunnen elektriciteit met het EKOenergie-label verkopen

  1. Als ze de EKOenergie Licentie-overeenkomst ondertekend hebben, en
  2. Als ze alle voorwaarden van de Licentie-overeekomst en van de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’ naleven.

De Licentie-overeenkomst ondertekenen is gratis. Alle EKOenergie licentiekosten en bijdragen zijn gebaseerd op de hoeveelheid verkochte EKOenergie.

De criteria die opgesomd zijn in de Licentie-overeenkomst en in de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’, hebben betrekking op de volgende aspecten:

  • Consmumenten moeten degelijk geïnformeerd worden, bijvoobeeld over waar en hoe de elektriciteit geproduceerd is (hoofdstuk 6 van de tekst ‘EKOenergy – Netwerk en label’)
  • EKOenergie is altijd hernieuwbare elektriciteit. Maar het is nog méér. EKOenergie vervult de duurzaamheidscriteria die opgesteld zijn door het EKOenergie netwerk. En een deel van de prijs van EKOenergie gaat naar het EKOenergie Klimaatfonds. (hoofdstukken 7, 8 & 9 van de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’)
  • Traceerbaarheid en vermijden van dubbeltellingen (hoofdstuk 10 van de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’)
  • Auditing en verificatie (hoofdstuk 11 van de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’)

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)