EKOenergies criteria voor elektriciteit

In de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’ wordt beschreven onder welke voorwaarden elektriciteit het EKOenergy-ecolabel kan krijgen.

Opmerking: in 2019 en 2020 testen we onze nieuwe criteria voor waterkracht. Voor de meest recente informatie over onze criteria voor elektriciteit uit waterkracht, zie onze hydropower criteria review page.

 

Tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label’

De tekst in andere talen (In hetgeval van tegenstrijdigheid heeft de Engelse tekst voorrang.)