Waar wordt EKOenergie geproduceerd?

EKOenergie is geen label voor productie-eenheden. We labelen elektriciteit op het moment dat die geleverd wordt. Maar we houden wel rekening met oorspong van de elektriciteit die we promoten. In de praktijk betekent dit dat de elektriciteit van bepaalde productie-eenheden als EKOenergie kan verkocht worden aan de eindgebruiker, en dat elektriciteit afkomstig van andere productie-eenheden niet als EKOenergie kan verkocht worden.

Wil jij een bepaalde productie-eenheid op onze EKOenergie-lijst en op de EKOenergie-landkaart? Contacteer het EKOenergie Secretariaat.

Merk op dat elektriceit van wind, zon en geothermie als EKOenergie kan verkocht worden zelfs als die niet op onze lijst staat, op voorwaarde dat alle criteria uit de tekst ‘EKOenergie – Netwerk en label‘ vervuld zijn.