Vaak gestelde vragen over EKOenergie

Wie of wat is EKOenergie?

EKOenergie is een netwerk van 34 Europese milieu-organisaties (en dat aantal zal nog stijgen). In het netwerk hebben alle leden één stem en beslissingen worden met 3/4 meerderheid genomen.

Toen het network van start ging in december 2012 beslisten de leden om het secretariaat onder te brengen bij de Finse Vereniging voor Natuurbescherming. Dat blijft zo tot de leden beslissen om het secretariaat elders te vestigen.

Produceert of verkoopt EKOenergie elektriciteit?

Nee. EKOenergie promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit. We communiceren over de voordelen van hernieuwbare energie en we zoeken naar constructieve oplossingen voor de problemen die door (sommige) hernieuwbare energie-installaties veroorzaakt wordt.

Eén van onze meest zichtbare instrumenten is het EKOenergie-label. Elektriciteitsleveranciers kunnen elektriciteit met het EKOenergie label verkopen als ze de aan de voorwaarden voldoen die opgelijst staan in de tekst ‘EKOenergie – netwerk en label‘. De criteria hebben betrekking op consumenteninformatie, duurzaamheid, bijdragen aan een klimaatfonds, tracering (garanties van oorsprong) en auditing. Zie het ecolabel-hoofdstuk van deze website voor meer informatie.

Waar haalt EKOenergie zijn middelen vandaan?

Our main resource is the enthusiasm of our members and of many individuals volunteering for our organisation. Since the start of EKOenergy in 2012, over 25 youngsters from 13 countries have volunteered at the Secretariat, and over 100 people have been involved in the translation of this website.

Our main financial resource comes from the licence fees for the use of the EKOenergy label. The license fee is 8 eurocents per sold MWh of EKOenergy. This fee is paid by the electricity suppliers using our label.

We also welcome donations, either to finance the activities of the network, or to support projects realised through the EKOenergy Climate Fund and the EKOenergy Environmental Fund.

Why an ecolabel? Is normal green not enough?

Consumers of green electricity get the guarantee, that somewhere in Europe, renewable electricity has been put on the grid. But there is no guarantee that this energy has been sustainably produced, nor that the purchase leads to results that would not have taken place without the green purchase.

This is where EKOenergy comes in. We unite tens of thousands of consumers. And the number grows every day. Together we can make a difference. We set sustainability criteria for the production of the electricity, and via our Climate Fund, we finance climate projects that wouldn’t have happened without us. In the ‘Our results‘ chapter, you find an overview of what we are doing together.

LEED, a standard for ecological buildings, refers to EKOenergy as “the best available pan-European option for the sustainable and additional consumption of renewable electricity within Europe. EKOenergy certifies renewable electricity that goes beyond the regulations of European directives and national governments of Europe.”