Vårt miljømerke og nettverk

Det ideelle miljømerket

Glass door with the EKOenergy label. Text: "we use EKOenergy certified sustainable electricity".

EKOenergi er et internasjonalt, ideelt miljømerke for energi (fornybar elektrisitet og fornybar gass). I tillegg til at den er fornybar, oppfyller energien som selges med EKOenergi-merket ytterligere bærekraftkriterier og finansierer prosjekter som bekjemper energifattigdom. På denne måten gir miljømerket EKOenergi en merverdi til sertifikater for fornybar energi (elsertifikater), for eksempel opprinnelsesgarantier, REC’er og I-REC’er.

The Greenhouse Gas Protocol, LEED for grønne bygninger og CDP beskriver miljømerket EKOenergi som en god løsning for forbrukere som ønsker å være mer bærekraftige.

Hvis du ønsker å kjøpe EKOenergi-merket elektrisitet eller selge EKOenergi-merket fornybar energi, ta kontakt med oss.

 

Miljømerket er enkelt å bruke

Det er enkelt å kjøpe EKOenergi, da vi har lisensierte selgere rundt om i verden. Det er mulig å bruke EKOenergi til ditt hjem eller til din bedrift.

 

Miljømerket er et kommunikasjonsverktøy

EKOenergi-merket er et internasjonalt anerkjent kommunikasjonsverktøy. Enkeltpersoner og bedrifter viser sitt engasjement for fornybar energi og oppfordrer andre til å gjøre det samme ved å bruke vår logo. Dette hjelper med å fremskynde overgangen til en 100% fornybar verden. Brukere av EKOenergy-merket energi kan bruke logoen i sine publikasjoner, på sine bygninger og på produkter laget med EKOenergi.

Vårt internasjonale team svarer på dine spørsmål på mange språk, og vårt materiale er tilgjengelig på over 30 språk.

 

EKOenergy logo: a green plug and a flower.

Nettverket

EKOenergi er også et internasjonalt nettverk av NGOer som jobber for miljøet. Vårt mål er å fremme bruken av fornybar energi.

EKOenergi-nettverket fungerer som en bro mellom prosjektutviklere, energileverandører, energiforbrukere og miljøvernsorganisasjoner. Ved hjelp av nettverket vårt deler vi beste praksis og positive eksempler.

EKOenergi er medlem av: