Vår visjon og misjon

A green plug surrounded by illustrations of nature: birds, animals, plants, leaves, insects.

Verden må begynne å behandle klimakrisen som en krise. Vi må handle NÅ og drastisk redusere utslippene av drivhusgasser for å kunne begrense den globale oppvarmingen til en absolutt maksimum økning på 1,5 grader celcius over før-industrielle nivåer.

Dette er den eneste måten vi kan håpe på å bevare omfanget av økosystemer og arter som gjør verden til et levende og pulserende sted å bo. Å nå målet på maksimum 1,5 grader temperaturøkning er også avgjørende for å kunne utrydde fattigdom og for å kunne skape en bedre verden for framtidige generasjoner.

 

Vår visjon

En verden der energi genereres og forbrukes på en bærekraftig måte. Der vi lever med respekt for naturen og det biologiske mangfoldet og der FNs bærekraftsmål har blitt oppnådd.

 

Vår misjon

Å bruke miljømerket vårt som et verktøy til å markedsføre de mest bærekraftige formene for energi og til å samle inn midler til videre beskyttelse av klima og biologisk mangfold.

Filosofien vår er ‘handling, ikke ord’. Å ta ansvar i våre egne liv er den beste måten å oppnå de store politiske endringene som virkelig er nødvendig i samfunnet.

 

Våre mål

  • Å framskynde overgangen til 100% fornybar energi.
  • Å øke kunnskapen og diskursen rundt fornybar energi og biologisk mangfold blant offentligheten generelt og blant beslutningstakere og store korporative forbrukere spesielt.
  • Å utvikle og markedsføre miljømerket EKOenergi for å hjelpe fram den bærekraftige generasjonen med energi og for å hjelpe forbrukere til å finne slik energi.
  • Å beskytte lokale økosystemer og gjenopprette elvehabitater gjennom vårt Miljøfond.
  • Å gi tilgang til ren energi og lette energifattigdommen i utviklingsland gjennom vårt Klimafond.
  • Å forme partnerskap og samarbeid med andre NGOer som jobber for miljøet slik at vårt arbeid utfyller de andres innsats.
  • Å hjelpe til med å realisere FNs bærekraftsmål.