EKOenergi til din bedrift

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
På det europeiske markedet kan bedrifter selv velge hvilke strømprodukter de vil kjøpe. Europeisk lovgivning ligger til grunn for denne valgmuligheten, og et økende antall organisasjoner og standarder ansporer bedrifter til å benytte seg av valgfriheten til å gå for grønn strøm. Se f.eks. the CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions.

I tillegg til dette har et nettverk av europeiske miljøorganisasjoner blitt enige om et felles europeisk miljømerke for elektrisitet: EKOenergi. EKOenergi er villig til å hjelpe deg med å kommunisere om ditt kjøp av grønn strøm, og vil hjelpe deg til å vise hvordan ditt kjøp gjør en forskjell.

Legg merke til at forbrukere av EKOenergi står fritt til å kommunisere om deres kjøp. Forbrukere trenger ikke en avtale med EKOenergi for å bruke EKOenergis navn og logo. EKOenergi-nettverket holder imidlertid på å sette opp regler for hvordan logoen kan brukes. Dersom du er i tvil eller har spørsmål angående dette, ta kontakt med EKOenergi-sekretariatet.