Hvordan selge EKOenergi?

Strømleverandører kan selge EKOenergi-merket strøm til forbrukere

  1. hvis de har undertegnet EKOenergi Lisensavtalen, og
  2. dersom de oppfyller alle krav i Lisensavtalen og i teksten “EKOenergi – Nettverket og miljømerket”.

Signering av Lisensavtalen er gratis. Alle EKOenergi-avgifter og bidrag er basert på solgt volum av EKOenergi.

Kriteriene oppført i lisensavtalen og i teksten “EKOenergi – Nettverket og miljømerket” omhandler følgende aspekter:

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)