Hvor kommer EKOenergi fra?

EKOenergi merker ikke kraftverk, men vi ser på hva som er opphavet til strømmen vi promoterer. I praksis betyr dette at strøm fra noen kraftverk kan selges som EKOenergi, og strøm fra andre kraftverk kan ikke selges som EKOenergi.

Ønsker du å få et bestemt kraftverk opp på vår liste og vårt kart? Kontakt EKOenergi-sekretariatet.

Vær oppmerksom på at strøm fra vind og solenergi kan markedsføres som EKOenergi hvis alle krav i teksten “EKOenergi – Nettverket og miljømerket” er oppfylt. Dette gjelder selv om vindkraft- eller solenergianlegget ikke er oppført på denne nettsiden.