Resultater

Vi har et stort positivt ladet nettverk som stadig vokser.

EKOenergis røtter blir sterkere med så mye entusiasme.

Vi startet i 2013 og siden den tid har vi fått hjelp fra mangfoldige lokale organisasjoner og hundrevis av frivillige, praktikanter (og oversettere). Felles for oss er et ønske om å hjelpe naturen ved å bidra til å bekjempe klimaproblemene. Dette gjør vi blant annet ved å promotere fornybar energi.

Vi kontakter leverandører, produsenter og forbrukere av el-kraft for å hjelpe de til å ta smarte valg på el-markedet. Vi tilbyr enkle og lett tilgjengelige verktøy som gjør at både leverandører og forbrukere kan bidra til å motvirke klimaforandringene med få grep. Ettersom vi stadig får flere forbrukere og leverandører inn i vårt nettverk, ser det ut til å være noe de setter pris på.

  Les vår rapport fra 2015 for å se alt vi oppnådde i fjor.

Klimaprosjekter

Klimafondet er et av verktøyene vi bruker i arbeidet for å motvirke klimaforandringene. For hver MWh EKOenergi som selges må leverandøren betale minimum 10 eurocent til klimafondet.

Med midlene i klimafondet har vi så langt finansiert flere småskala solcelle prosjekter for skoler i Tanzania, Kamerun og Indonesia.

Elverestaureringsprosjekter

Ved hjelp av salg av EKOenergi merket vannkraft samler vi inn penger til EKOenergis miljøfond. Miljøfondet som også kalles “fiskefondet” fordi midlene i dette fondet er øremerket til arbeid med å restaurere elver. Hvert år finansierer vi flere slike prosjekter.