Hvorfor kjøpe EKOenergi?

Den gode nyheten er at vi vet hvordan vi kan erstatte fossilt brennstoff. Fornybare energikilder som vind, solar, vannkraft og biomasse kan skaffe 100% av det europeiske behovet for elektrisitet, og mer enn det.

Som europeisk forbruker er du ikke en ”outsider” i denne overgangen. Europeiske regler gir alle strømkunder muligheten til å velge hva slags strøm de vil bruke.

Ved å velge EKOenergi kan du virkelig gjøre en forskjell.

Mer fornybar energi

Vi har stor tro på at forbrukeres etterspørsel etter fornybar elektrisitet generelt har en positiv effekt på bedrifters investeringsbeslutninger. Ingen vil investere i kullkraftverk dersom ingen er villige til å kjøpe strøm som kommer herfra.

I tillegg til dette går minst 10 eurocent for hver solgte MWh av EKOenergi til EKOenergi Klimafond. Disse pengene brukes til å investere i nye fornybare strøminstallasjoner.

Mer bærekraftig produksjon

EKOenergi-strøm kommer fra installasjoner som oppfyller bærekraftkriteriet til EKOenergi-nettverket, et nettverk av europeiske miljøorganisasjoner.

Kriteriene varierer for ulike typer produksjon. Når det gjelder vannkraft arbeider EKOenergi med en fondmodell: For hver MWh EKOenergi som blir solgt, reinvesteres minst 10 cent i elverestaureringsprosjekter.

Fossilt brennstoff som kull og olje er fremdeles hovedingrediensen i den europeiske elektrisitetsektoren. Derfor fører produksjon (og forbruk) av elektrisitet til enorme klimagassutslipp.

Produktet du ønsker

Når du kjøper EKOenergi vil du bli grundig informert om opphavet til strømmen du har kjøpt: Kjøper du vind fra Østerrike? Eller biomasse fra Sverige? Dette lar deg velge strømmen du liker best, og lar deg gjøre en forskjell på den måten du selv ønsker.

Read also the information sheet ‘Good reasons to switch to EKOenergy‘ (pdf, 4 pages, June 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube