Sieć i etykieta EKOenergy

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Sieć

EKOenergy to sieć ponad 40 europejskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w:

  • stymulowanie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii elektrycznej i promowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu
  • przyczynianie się do ochrony siedlisk, różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych
  • informowanie wszystkich odbiorców energii elektrycznej na temat produktów, które nabywają oraz roszczeń, jakie mogą wysunąć z tytułu dokonanego zakupu
  • mobilizację pozytywnej energii tysięcy jednostek, grup i przedsiębiorstw, które podzielają naszą ambicję oraz danie im możliwości zaangażowania się
  • wspieranie dialogu i współpracy pomiędzy sektorem elektroenergetycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi kwestiami środowiskowymi (np. organizacjami konsumenckimi i odpowiednimi organami władzy).

Etykieta

Najbardziej widocznym narzędziem do osiągnięcia tych celów jest etykieta EKOenergy, pierwsze i jedyne ogólnoeuropejskie oznakowanie energii elektrycznej.

Celem etykiety jest ułatwienie dostawcom energii elektrycznej sprzedaży łatwo rozpoznawalnych i powszechnie akceptowanych produktów elektrycznych.

Oznakowanie to pomaga również konsumentom w nawigacji po złożonym europejskim rynku energii elektrycznej. Konsumenci EKOenergy otrzymują prawidłową informację dotyczącą źródła pochodzenia zakupionej przez nich energii elektrycznej i roszczeń jakie mogą wysunąć w odniesieniu do poczynionego zakupu.

Ponadto EKOenergy spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju określone przez sieć EKOenergy.

Etykieta EKOenergy jest jedyną etykietą, służącą do oznakowania energii elektrycznej, która powstała w wyniku ogólnoeuropejskiego procesu konsultacji, która funkcjonuje na całym rynku europejskim i która jest uznawana przez interesariuszy we wszystkich krajach europejskich.

Pobierz broszurę informacyjną ‚EKOenergy – Sieć i etykieta’ w języku polskim (PDF)