EKOenergy dla firm

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Na rynku europejskim firmy mają możliwość wyboru, jaki rodzaj energii elektrycznej kupują. Podstawą tego wyboru jest prawodawstwo Unii Europejskiej. Coraz większa liczba organizacji i standardów stymuluje firmy, aby wykorzystać tę wolność wyboru i zakupić zieloną energię. (Zobacz np. CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions – noty techniczne CDP na temat Rachunkowości z Zakresu 2 emisji).

Konsumenci EKOenergy są upoważnieni do przekazywania informacji o jej zakupiei nie potrzebują pozwolenia od EKOenergy, aby używać jej logo i nazwy w swoim przekazie publicznym. Niemniej Sieć EKOenergii ma zamiar opracować kodeks postępowania dotyczący używania swojego logo. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy o skontaktowanie się z Sekretariatem EKOenergy.