Kryteria etykiety EKOenergy

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Więcej niż odnawialne

Etykieta EKOenergy obejmuje następujące kryteria:

  • Informacje dla konsumentów: Sprzedawcy EKOenergy mają obowiązek informować konsumentów o pochodzeniu energii oznaczonej etykietą EKOenergy, co najmniej w zakresie jej rodzaju oraz kraju pochodzenia. Równocześnie, sieć EKOenergy zajmuje się informowaniem wszystkich konsumentów o wpływie produkcji energii elektrycznej na środowisko.
  • Odnawialność i zrównoważony rozwój: EKOenergy to odnawialna energia elektryczna, spełniająca kryteria zrównoważonego rozwoju określone przez Sieć EKOenergy. W zależności od rodzaju energii, EKOenergy wyznacza szczegółowe kryteria dla producentów. W przypadku energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej są to kryteria geograficzne, energia wodna może być sprzedawana pod etykietą EKOenergy, wyłącznie jeżeli pochodzi z elektrowni zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą EKOenergy, namtomiast energię z biomasy certyfikujemy wyłącznie po dokładnej analizie jej pochodzenia oraz wydajności jej procesu produkcyjnego.
  • Klimat
  • Śledzenie (tracking) i unikanie podwójnego naliczania: Wyłącznie energia, której pochodzenie zostało potwierdzone przez oficjalne mechanizmy śledzenia, może być sprzedawana jako EKOenergy. W Europie używamy do tego regulowanego przez prawodawstwo europejskie Systemu Gwarancji Pochodzenia, natomiast w innych krajach pracujemy w oparciu o system I-REC.
  • Audyt i weryfikacja.

Oficjalny tekst

szczegółowe omówienie ww. kryteriów można znaleźć w oficjalnym tekście ‚EKOenergy – Sieć i etykieta‚, zatwierdzonym przez Sieć EKOenergy w lutym 2013 roku i przetłumaczonym na ponad 20 języków.