Jak sprzedawać energię certyfikowaną przez EKOenergy

ekoenergy pigDostawcy energii elektrycznej mogą sprzedawać konsumentom energię oznaczoną etykietą EKOenergy, jeśli:

  1. podpisali Umowę Licencyjną EKOenergy
  2. spełniają wszystkie wymagania określone w Umowie Licencyjnej oraz tekście „EKOenergy – sieć i etykieta”.

Podpisanie umowy licencyjnej jest bezpłatne. Wszystkie opłaty i składki uzależnione są od wolumenu sprzedanej energii.

Kryteria wymienione w Umowie Licencyjnej i tekście „EKOenergy sieć i etykieta” dotyczą następujących aspektów:

  • klienci muszą zostać odpowiednio poinformowani na temat pochodzenia i sposobu produkcji energii elektrycznej (rozdział 6 tekstu „EKOenergy – sieć i etykieta”)
  • EKOenergy jest zawsze energią odnawialną. Spełnia ponadto kryteria zrównoważonego rozwoju ustanowione przez Sieć EKOenergy, a część dochodu ze sprzedaży energii trafia do Funduszu Klimatycznego EKOenergy (rozdziały 7, 8, 9)
  • monitorowanie (tracking) i unikanie podwójnego księgowania (rozdział 10)
  • audyt i weryfikacja (rozdział 11)

  Pobierz naszą ulotkę informacyjną dla dostawców: ‚Sprzedaż EKOenergy – Informacje dla dostawców’ (PDF, 4 strony, wersja maj 2014)
Download our ‚Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)