Najczęściej zadawane pytania o EKOenergy

Czym jest EKOenergy?
Czy EKOenergy produkuje lub sprzedaje energię elektryczną?
W jaki sposób EKOenergy finansuje swoją działalność?
Po co certyfikować odnawialną energię?

Czym jest EKOenergy?

EKOenergy jest siecią 34 organizacji ekologicznych działającą na rzecz energii z odnawialnych źródeł i zrównoważonego rozwoju.


Wszyscy członkowie sieci dysponują jednym głosem, a decyzje podejmowane są większością 3/4 głosów. Na początku działalności sieci w 2012 r. członkowie wybrali Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody jako siedzibę sekretariatu sieci.

Czy EKOenergy produkuje lub sprzedaje energię elektryczną?

Nie, EKOenergy promuje energię odnawialną oraz poszukuje rozwiązań dla problemów powodowanych przez (niektóre) instalacje produkujące energię z OZE.

Najbardziej widocznym narzędziem jest oznakowanie ekologiczne EKOenergy. Dostawcy energii mogą sprzedawać produkty energetyczne z naszym oznakowaniem, jeśli spełniają wszystkie warunki wymienione w tekście EKOenergy – sieć i etykieta. Kluczowe kryteria naszej etykiety to informacja konsumencka, zrównoważony rozwój, składki na Fundusz Klimatyczny, monitoring i audyt. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Kryteria etykiety EKOenergy.

W jaki sposób EKOenergy finansuje swoją działalność?

Nasz największy kapitał to entuzjazm członków sieci oraz wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji. Od założenia EKOenergy w 2012 r. ponad 25 młodych wolontariuszy z 13 krajów wspierało nasz sekretariat w Helsinkach oraz ponad 100 osób było zaangażowanych w tłumaczenie tej strony internetowej.

Nasze środki finansowe czerpiemy głównie z opłat licencyjnych za wykorzystanie etykiety EKOenergy. Od każdej MWh energii sprzedanej z oznakowaniem EKOenergy dostawcy energii odprowadzają składkę w wysokości 8 eurocentów na rzecz działalności naszej sieci.

Ponadto przyjmujemy datki na działalność sieci, projekty realizowane w ramach Funduszu Klimatycznego lub Funduszu Ochrony Środowiska.

Po co certyfikować odnawialną energię?

Konsumenci kupujący zieloną energię mają gwarancję, że gdzieś na rynku europejskim wyprodukowano i podłączono do sieci dystrybucyjnej określoną ilość energii z OZE. Nie mają natomiast gwarancji, że energia ta została wyprodukowana z poszanowaniem dla środowiska i w myśl zrównoważonego rozwoju, ani że ich zakup doprowadzi do pozytywnych zmian, które w innym razie nie miałyby miejsca.

EKOenergy jednoczy tysiące konsumentów, którzy chcą coś zmienić. Tworzymy kryteria dotyczące produkcji energii, a w ramach naszego Funduszu Klimatycznego finansujemy projekty, które bez naszego wsparcia nie mogłyby zostać zrealizowane. Dowiedz się więcej w sekcji Rezultaty.

LEED, ekologiczny standard dla obiektów budowlanych, zaleca EKOenergy jako „najlepsze dostępne ogólnoeuropejskie rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju i dodatkowości w sektorze energii odnawialnych na terenie Europy. Kryteria certyfikacji EKOenergy wykraczają poza regulacje wyznaczane przez dyrektywy unijne i rządy krajów europejskich.”