EKOenergy i raportowanie emisji gazów cieplarnianych

Greenhouse Gas Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych)

Większość firm kupuje energię elektryczną wyprodukowaną przez inne firmy. W jaki sposób zatem przedsiębiorstwo kupujące energię powinno obliczyć ślad węglowy wynikający z produkcji tej energii (tzw. emisję z zakresu 2)?

Greenhouse Gas Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych) jest międzynarodowym standardem dla obliczania śladu węglowego stworzonym przez World Resources Institute oraz World Business Council for Sustainable Development.

W styczniu 2015 r. Sekretariat Greenhouse Gas Protocol opublikował wytyczne na ten temat w dokumencie o nazwie Scope 2 Guidance.

Scope 2 Guidance rekomenduje EKOenergy kilkukrotnie, m.in. w rozdziale 11 zachęcającym przedsiębiorstwa, aby w walce o ochronę klimatu robiły więcej niż zakup energii odnawialnej, odnosząc się do Funduszu Klimatycznego EKOenergy.

CDP

CDP na stronie 15 i 16 swoich uwag technicznych dotyczących rozliczania emisji zakresu 2 (tj. emisji wynikających z generacji energii), wyjaśnia w jaki sposób przedsiębiorstwo kupujące energię powinno obliczyć ślad węglowy wynikający z produkcji tej energii.

„Ekoetykiety są dla firm sposobem na zwiększenie sprzedaży. EKOenergy, o której mowa w Scope 2 Protokołu Gazów Cieplarnianych, daje taką możliwość: jest to znak jakości znajdujący się na szczyście certyfikatów śledzenia. Energia elektryczna sprzedawana pod ekoetykietą EKOenergy spełnia ścisłe kryteria środowiskowe i zbiera fundusze dla nowych projektów z zakresu energii odnawialnej. Zaangażowanie, przejrzystość oraz działanie zgodnie z zasadą ‘czyny, a nie słowa’ stanowią naczelne zasady pracy EKOenergy.

Podstawowe informacje w różnych wersjach językowych

Poniżej zamieściliśmy streszczenie Scope 2 Guidance opracowane przez Sekretariat EKOenergy.