EKOenergy şi bilanţul carbonului

Greenhouse Gas Protocol (Protocolul Gazelor de Seră)

Greenhouse Gas Protocol (Protocolul Gazelor de Seră) este un standard internaţional pentru bilanţul carbonului. Este un produs comun al World Resources Institute (Institutului de Resurse Globale) şi a World Business Council for Sustainable Development (Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă).

În Ianuarie 2015, Secretariatul Protocolului Gazelor de Seră a publicat un Îndrumar privind modul de contabilizare a emisiilor de carbon a energiei electrice achiziționate. În ‚terminologia amprentei de carbon’ aceste emisii sunt cunoscute ca emisii din domeniul 2. De aici și numele Îndrumarului către Protocolul Gazelor cu Efect de Seră: Îndrumar pentru Domeniul 2’.

Îndrumarul face referire către EKOenergy de câteva ori. Capitolul 11, care încurajează companiile să meargă cu un pas mai departe face trimitere la Fondul pentru Climă al EKOenergy.

CDP

CDP lucrează cu 3000 dintre cele mai mari corporații din lume pentru a le ajuta să calculeze emisiile de carbon și să le sprijine în dezvoltarea de strategii eficace de reducere a emisiilor de carbon.

La paginile 15 și 16 a technical notes for accounting of scope 2 emissions (notelor tehnice pentru contabilizarea emisiilor din domeniul 2; ex: emisii asociate cu producția de energie electrică achizitionată), CDP explică felul în care companiile pot face mai multe.

„Ecoetichetele reprezintă pentru companii un mod de a face mai multe cu achizițiile lor. EKOenergy, menționată de către protocolul GHG îndrumător pentru Domeniul 2 este o astfel de opțiune: este o marcă de calitate care se află în topul certificatelor de urmărire. Energia electrică vândută cu etichetă EKOenergy îndeplinește criterii strice de mediu și ridică fonduri pentru noi proiecte din surse regenerabile. Implicare, transparență și ‚fapte nu vorbe’ sunt principii importante ale activității EKOenergy.”

Rezumate şi informaţii generale în multe limbi

Dă click pe linkurile de mai jos pentru rezumatele noastre ale Îndrumarului către Protocolul Gazelor de Seră Domeniul 2. De asemenea, documentul conţine şi un glosar.