Alte standarde care recomandă EKOenergy

EKOenergy reprezintă energie electrică din surse regenerabile. Eticheta dovedește, de asemenea, că energia electrică provine de la centrale electrice care îndeplinesc criterii suplimentare de durabilitate. Și, pentru fiecare MWh vândut, vânzătorul plătește cel puțin 0,10 € la Fondul pentru Climă al EKOenergy, pentru finanțarea noilor instalații de energie din surse regenerabile.

Standarele utilizate la scară largă, precum Protocolul Gazelor de Seră și LEED, apreciază abordarea noastră și încurajează consumatorii să cumpere electricitate cu etichetă EKOenergy.

LEED

LEED, sau Leadership în Energie şi Design de Mediu este un sistem de rating pentru proiectarea, construirea și operarea de clădiri verzi de înaltă performanță, case și cartiere. Este dezvoltat și gestionat de către Consiliul Clădirilor Verzi din SUA și este din ce în ce mai popular în Europa.

În majoritatea tărilor europene există un Consiliu al Clădirilor Verzi național care generalizează punerea în aplicare a standardului LEED.

Versiunile europene ale standardului LEED recomandă în mod explicit utilizarea energiei electrice marca EKOenergy. Clădirile care au ca obiectiv certificarea LEED pot obține puncte în plus dacă energia electrică utilizată în acea clădire este certificată de EKOenergy.

Textul LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe  (LEED 2009 BD+C, Proiectarea şi Construirea Clădirilor, Ghid de Referinţă Suplimentar cu Metode Alternative de Conformitate pentru Europa) oferă EKOenergy același statut precum REC-uri  confirmate de Green-e. La pagina 82 citim astfel: „În interiorul Europei, EKOenergy este considerată un echivalent convenabil programului Green-e pentru energie electrică. EKOenergy este o rețea de ONG-uri europene de mediu care promovează consumarea și producerea de energie electrică din surse regenerabile. Sistemul de certificare a energiei electrice EKOenergy reprezintă cea mai bună opțiune pan-europeană disponibilă pentru un consum durabil și suplimentar de energie electrică din surse regenerabile în interiorul Europei. EKOenergy certifică energia electrică din surse regenerabile care depășește reglementările directivelor europene și guvernelor naționale ale Europei.

Același lucru este menționat și la pagina 37 a Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide (Standardului pentru Clădirile actuale – Ghid de întreținere și operațiuni; EBOM).

   Curs online ‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, ‘Puterea verde – cumpărarea de energie electrică din surse regenerabile pentru LEED şi bilanţul carbonului’, pe site-ul Education@USGBC
  Broşura ‘EKOenergy for LEED’, ‘EKOenergy pentru LEED’, cu infomaţii de bază pentru certificatori LEED (pdf, 2 pagini, versiunea Iunie 2014)

Greenhouse Gas Protocol (Protocolul Gazelor de Seră)

Vezi Capitolul privind amprenta carbonului.

CDP

CDP lucrează cu 3000 dintre cele mai mari corporații din lume pentru a le ajuta să calculeze emisiile de carbon și să le sprijine în dezvoltarea de strategii eficace de reducere a emisiilor de carbon.

La paginile 15 și 16 a technical notes for accounting of scope 2 emissions (Notelor tehnice pentru contabilizarea emisiilor din domeniul 2; ex: emisii asociate cu producția de energie electrică achizitionată), CDP explică felul în care companiile pot face mai multe.

„Ecoetichetele reprezintă pentru companii un mod de a face mai multe cu achizițiile lor. EKOenergy, menționată de către protocolul GHG îndrumător pentru Domeniul 2 este o astfel de opțiune: este o marcă de calitate care se află în topul certificatelor de urmărire. Energia electrică vândută cu etichetă EKOenergy îndeplinește criterii strice de mediu și ridică fonduri pentru noi proiecte din surse regenerabile. Implicare, transparență și ‚fapte nu vorbe’ sunt principii importante ale activității EKOenergy.”

WWF Biroul Verde

Programul WWF Green Office program  (Biroul Verde) recomandă achiziţionarea de energie electrică verde ecoetichetată. În cele mai multe ţări EKOenergy este singura ecoetichetă disponibilă pentru energie electrică.