Upravljanje

ekoenergy stampOdbor

Odbor EKOenergije je najviše upravno telo EKOenergija mreže i oznake.

Njegove funkcije se ogledaju u:

 • usvajanju organizacione strategije
 • odlukama o kriterijumima
 • odlukama o prihvatljivosti proizvodnih uređaja
 • odlukama o korišćenju Fonda za zaštitu sredine EKOenergija i Klimatskog fonda EKOenergija i
 • postavljanju predsedavajućeg Sekreterijata EKOenergije.

Svaki član organizacije EKOenergija imenuje jednu osobu za Odbor. Pratite ovaj link za kompletan spisak članova Odbora.

Savetodavna grupa

Savetodavnu grupu postavlja Odbor Ekoenergije. Imenovanje je važeće 2 godine i može se obnoviti.

U Savetodavnoj grupi postoje mesta rezervisana za sledeće grupe aktera:

 • NVO za zaštitu životne sredine: kako za one na evropskom nivou tako i za nacionalne/regionalne NVO.
 • Industrija električne energije (proizvođači, trgovci, dobavljači).
 • Potrošači EKOenergije, njihove organizacione filijale i potrošačke organizacije.

Ostali mogući članovi su, na primer, nadležni za impelmentaciju Garancija za sistem porekla.

Savetodavna grupa može da daje svoje mišljenje o svakom pitanju vezanom za EKOenergiju. Oni su takođe, aktivno informisani o agenda Odbora, koji ima obavezu da u roku od 2 meseca, odgovori na sve komentare i pitanja članova Savetodavne grupe. Savetodavna grupa imenuje članove Arbitražnog panela EKOenergije sa ¾ većinom.

Pratite ovaj link za kompletan spisak članova Savetodavne grupe.

Sekretarijat

Dnevno upravljanje EKOenergijom je u rukama Sekretarijata. Njihovi zadaci uključuju:

 • Omogućavanje rada i operativnosti EKOenergije.
 • Predstavljanje EKOenergije u eksternim relacijama i uspostavljanje kontakata.
 • Pružanje usluga akterima i akterskim grupama.
 • Organizaciju, pripremu i praćenje svih sastanaka structure EKOenergije.
 • Pripremu dokumentacije kao podrška donošenju odluka o budžetima i akcionim planovima.
 • Pripremu internih i eksternih izveštaja.
 • Podršku u publikaciji i diseminaciji informacija.
 • Preuzimanje finansijske administracije asocijacije.

Pratite link za pregled zaposlenh i volontera Sekretarijata EKOenergija.

Arbitražni panel

Arbitražni panel EKOenergije se sastoji od minimalno 3 eksperta imenovanih od strane Savetodavne grupe i postavljenih od strane Odbora EKOenergije. Imenovanje se vrši na svakih 5 godina. U Arbitražnom panelu, jedno mesto je rezervisano za eksperta u oblasti zaštite životne sredine i drugo za eksperta u oblasti obnovljivih izvora električne energije. Relevantne akterske grupe imaju mogućnost da sugerišu kandidate.

Arbitržni panel EKOenergije radi na arbitraži mogućih nesuglasica između EKOenergije i članova mreže, ili između EKOenergije i kompanija koje prodaju EKOenergiju.

Ovaj panel će postati operativan najkasnije 2 godine nakon prve prodaje EKOenergije (predviđeno za 15.jun 2015.godine).