Kako prodati ekoenergiju?

Dobavljači električne energije su u mogućnosti da prodaju struju sa oznakom EKOenergije potrošačima.

  1. ukoliko su potpisali Ugovor o licenciranju i
  2. ukoliko ispnjavaju uslove tog Ugovora kao i dokumenta “EKOnergija – Mreža i oznaka“.

Potpisivanje Ugovora o licenciranju je besplatno. Sve provizije i doprinosi su bazirani na volumenu prodate EKOenergije.

Kriterijum izlistani u Ugovoru i dokumentu ‘EKOenergija – Mreža i oznaka’ odnose se na sledeće aspekte:

  • Potrošači treba da su pravovremeno informisani o tome gde i kako je proizvedena električna energija (odeljak 6 dokumenta “EKOnergija – Mreža i oznaka“)
  • EKOenergija je uvek obnovljiva električna energija. Uz to, ona ispunjava kriterijume održivosti postavljene od strane mreže EKOenergija, te deo cene struje odlazi u Klimatski fond EKOenergije (odeljci 7, 8 i 9 dokumenta “EKOnergija – Mreža i oznaka“)
  • Praćenje i izbegavanje duplog obračuna (odeljak 10 dokumenta “EKOnergija – Mreža i oznaka“)
  • Revizija i verifikacija (odeljak 11 dokumenta “EKOnergija – Mreža i oznaka“)

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)