Odakle dolazi ekoenergija?

EKOenergija nije oznaka za elektrane. Ali uzimamo u obzir poreklo električne energije koju promovišemo. U praksi, ovo znači da električna energija iz određenih elektrana može biti prodata kao EKOenergija, dok električna energija iz nekih drugih elektrana ne može biti prodata kao EKOenergija.

Da li želite da se određena elektrana nađe na našoj mapi i spisku? Kontaktirajte Sekretarijat EKOenergije.

Imajte na umu da električna energija iz vetra ili solarne energije može da se nađe na tržištu ukoliko su svi zahtevi dokumenta ‘EKOenergija – Mreža i oznaka‘ ispunjeni. Čak i ukoliko farme vetra i solara nisu na spisku na ovoj stranici.