EKOenergia: sieť a značka

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Sieť

EKOenergy je medzinárodná sieť enviromentálnych organizácií. Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov elektriny.

Naším cieľom je:

  • stimulovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
  • prispievať k ochrane prírody,
  • informovať spotrebiteľov o pôvode nimi využívanej energie,
  • mobilizovať pozitívnu energiu tisícov jednotlivcov, skupín a firiem, ktoré zdieľajú našu ambíciu a umožniť im zapojiťsa,
  • spojiť sily so spotrebiteľskými organizáciami, rozvojovými organizáciami, spoločnosťami v odvetví elektrickej energie, agentúrami a mnoho ďaľšími

Ekoznačka

Združenie EKOenergy predstavuje tiež ekoznačku „EKOenergy“. Nie je žiadnym prekvapením, že pod touto značkou sa smie predávať elektrická energia len z obnoviteľných zdrojov. EKOenergy je však viac než len značka pre obnoviteľné zdroje energie. Spĺňa tiež ďalšie podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj stanovené sieťou EKOenergy a časť ceny je investovaná do nových projektov obnoviteľných zdrojov energie.

Značka EKOenergy je jediné označenie elektriny, ktoré bolo zavedené na základe výsledkov medzinárodného konzultačného procesu, ktoré funguje na medzinárodnej úrovni a je celosvetovo uznávané.