EKOenergia pre vašu firmu

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
V rámci európskeho trhu, si firmy môžu vybrať elektrický produkt, ktorý si želajú. Tento výber je založený na Európskej legislatíve a stále je viac a viac organizácii a štandardov, ktoré stimulujú firmy k tomu, aby využili túto slobodu voľby na zakúpenie zelenej energie. Pozrite si napr. the CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions (CDP technické poznámky o monitorovaní rozsahu emisií 2.) .

Okrem toho, sieť európskych ekologických organizácii sa dohodla na vytvorení spoločnej európskej ekoznačky pre elektrickú energiu: EKOenergia, ktorá vám pomôže rozprávať o  nákupe zelenej energie a ukáže vám význam vášho nákupu.

Spotrebitelia EKOenergie môžu voľne komunikovať o ich nákupe a nepotrebujú žiadnu zmluvu s EKOenergiou, aby mohli používať jej meno a logo. A však, sieť EKOenergie vypracuje kódex správania o používaní loga. Ak máte nejaké pochybnosti alebo otázky, obráťte sa na sekretariát EKOenergie.