Ako predávať EKOenergiu?

Dodávatelia môžu predávať elektrickú energiu s označením EKOenergia ak:

  1. podpísali Licenčnú zmluvu EKOenergie a
  2. spĺňajú všetky požiadavky uvedené v danej zmluve a v texte ”EKOenergia – Sieť a značka”

Podpísanie Licenčnej zmluvy je bez poplatkov. Všetky platby a príspevky EKOenergie závisia od množstva predanej EKOenergie.

Kritéria uvedené v Licenčnej zmluve a v texte ”EKOenergia – Sieť a značka” sa zaoberajú s nasledujúcimi aspektmi:

  • Spotrebitelia musia byť dôveryhodne informovaní, napríklad o pôvode elektriny ( kapitola 6 textu „EKOenergia – Sieť a značka”)
  • EKOenergia je vždy energia z obnoviteľných zdrojov, ktorá navyše spĺňa kritéria udržateľnosti stanovené združením, a časť ceny zaplatenej za túto elektrinu ide do fondu klímy EKOenergie (kapitoly 6, 7 a 9 textu „EKOenergia – sieť a značka).
  • Používanie systémov na monitorovanie a prevenciu dvojitého započítania (kapitola 10 textu „EKOenergia – Sieť a značka”)
  • Audit a overenie (kapitola 11 textu „EKOenergia – Sieť a značka”)

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)