Kritéria

Text „EKOenergia – Sieť a značka”, taktiež zvaný „Text EKOenergia”, uvádza ciele sieti EKOenergie ako aj kritéria štandardu EKOenergie. Plné znenie textu si môžete stiahnuť v 19 jazykoch (PDF, 20 strán). Verzie v ostatných jazykoch budú dostupné už čoskoro.

Preklady (v prípade nezrovnalosti, konzultujte anglickú verziu)