Výsledky

Rastúca sieť pozitívnej energie

EKOenergia je ešte len na začiatku. Našou prvou a hlavnou zásluhou je doposiaľ to, že po prvýkrát, environmentálne mimovládne organizácie z viac ako polovice európskych krajín zdieľajú rovnaký názor na európsky trh elektrickej energie.

Od začiatku sme zvolili otvorený, pragmatický a konštruktívny prístup, a preto sú všetci vítaní premýšľať a diskutovať s nami.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Konkrétne výsledky

Chceme ukázať konkrétne výsledky o tom ako trh stimuluje výrobu obnoviteľnej elektrickej energie, o tom ako používame peniaze z Environmentálneho Fondu na obnovu riek, o tom ako používame peniaze z Klimatického Fondu na financovanie projekt, ktoré by sa bez nás neuskutočnili.

Peniaze z Klimatického Fondu EKOenergie budú použité na nové opatrenia v oblasti podnebia.

Peniaze z Environmentálneho fondu EKOenergie budú použité na projekty týkajúce sa revitalizácii riek.