Environmentálny Fond

Dobrovoľníci revitalizujú rieku v projekte financovanom z Fondu Fínskej EKOenergie.

Za každú megawatt hodinu predanú ako vodná energia EKOenergie, Environmentálny Fond EKOenergie dostane minimálny príspevok 10 centov (desať euro centov). Peniaze z tohto fondu sú použité na financovanie projektov zaoberajúcich sa revitalizáciou riek.

Financované projekty nebudú riadené EKOenergiou, ktorá radšej podporí už existujúcu dynamiku a pridá sa do už existujúcich iniciatív. Peniaze z environmentálneho fondu môžu byť napríklad použité na spolufinancovanie projektov podporovaných orgánmi.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 21 projects with a total sum of 398,200.00 €.

 

River stories: examples of financed river restoration projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

So far, most of the projects are in Finland, where most of the EKOenergy-labelled hydropower is being sold. We are looking forward to support nature and river ecosystems in many other countries too! Contact us for more information.

 

More information about the financed river projects

For more information and updates about the river restoration projects that are financed through our Environmental Fund: