Prečo sa rozhodnúť pre kúpu EKOenergiu

Fosílne palivá, ako je uhlie a ropa, sú stále hlavným zdrojom európskeho odvetvia elektrickej energie. Ako dôsledok, výroba (a spotreba) elektrickej energie vedie k zvýšeným emisiám skleníkových plynov.
Dobrou správou je, že vieme ako nahradiť tieto fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje energie, akými sú veterná, slnečná, vodná energia alebo biomasa sú schopné pokryť 100% elektrickej energie potrebnej pre Európu. A ešte viac.

Ako Európsky spotrebiteľ, ste viac než len svedok tohto prechodu. Európske normy poskytujú všetkým spotrebiteľom elektrickej energie možnosť vybrať si energiu, ktorú chcú používať.

Výberom EKOenergie môžete naozaj niečo zmeniť.

Viac obnoviteľných zdrojov

Pevne veríme, že dopyt po obnoviteľnej elektrickej energii má všeobecne pozitívny vplyv na rozhodnutia firiem pri investovaní. Nikto by predsa neinvestoval do uhoľných elektrárni, keby nemal záujem o energiu z tohto zdroja.

Navyše, za každú predanú MWh EKOenergie, sa prispieva minimálne 10 centami (euro centami) do Fondu EKOenergie pre ochranu podnebia (EKOenergy Cimate Fond). Všetky tieto financie sa investujú do nových zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Udržateľná výroba

Elektrická energia nášho združenia pochádza zo zariadení, ktoré spĺňajú kritéria udržateľnosti EKOenergie, sieť európskych mimovládnych ekologických organizácii.

Existujú rôzne kritéria súvisiace s typom výroby. V prípade vodnej energie, EKOenergia pracuje s konkrétnym modelom financovania. Pre každú predanú MWh EKOenergie, sa znova investuje minimálne 10 centov do projektov zaoberajúcich sa revitalizáciou riek.

Výrobok vášho vlastného výberu

Pri kúpe EKOenergie, budete vierohodne informovaný o pôvode vašej elektrickej energie: Kupujete vietor z Rakúska? Alebo biomasy zo Švédska? Dáme vám možnosť vybrať si elektrickú energiu, ktorá sa vám najviac páči. A tak dokážete pozitívne zmeniť to, čo túžite zmeniť.

Read also the information sheet ‘Good reasons to switch to EKOenergy‘ (pdf, 2 pages, June 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube