Daľšie štandardy, ktoré odporúčajú ekoenergiu

EKOenergia je elektrina z obnoviteľných zdrojov. Táto značka tiež preukazuje, že elektrina pochádza z elektrární, ktoré spĺňajú špeciálne kritériá pre udržateľnosť. Za každú predanú MWh platí predajca aspoň €0.10 do Klimatického fondu EKOenergie, ktorého prostriedky sú určené k financovaniu nových zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

Široko používané štandardy, ako napríklad Greenhouse Gas Protocol (Protokol o skleníkových plynoch) a LEED (Vodcovstvo v projektovaní energie a životného prostredia), oceňujú náš prístup a motivujú spotrebiteľov, aby nakupovali elektrinu pod značkou EKOenergia.

LEED

Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je systém hodnotenia projektu, výstavby a prevádzky vysoko výkonných zelených budov, domácností a susedstiev. Za jeho vývoj a správu je zodpovedná „U.S. Green Building Council“ (Rada pre ekologické budovy) a jeho popularita v Európe postupne rastie.

Vo väčšine európskych krajín existuje národná „Green Building Council“ (Rada pre ekologické budovy),  ktorá dohliada nad implementáciou štandardov LEED.

Európska verzia štandardov LEED výlučne odporúča používanie elektriny označenej ako EKOenergia. Budovy, ktoré sa usilujú o získanie certifikácie LEED, môžu získať navyše body, ak je elektrina používaná vnútri budovy certifikovaná ako EKOenergia.

Dokument „LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe” dáva EKOenergii rovnaký status ako certifikát energie z obnoviteľných zdrojov Green-e v USA. Na strane 82 je napísané: „V rámci Európy je EKOenergia považovaná za prijateľnú obdobu programu pre elektrinu Green-e. EKOenergia je sieť európskych mimovládnych organizácií zameraných na životné prostredie, ktoré podporujú spotrebu a výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Certifikácia elektriny v rámci štandardov EKOenergie predstavuje najlepšiu celoeurópskou dostupnú alternatívu pre udržateľnú spotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov a jej šírenie. EKOenergia certifikuje elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa riadi prísnejšími požiadavkami, ako sú európske smernice a predpisy jednotlivých európskych vlád.“

To isté je uvedené na strane 37 v štandarde „Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide (EBOM)“ (Existujúce budovy – Návod na údržbu a prevádzku).

  Online kurz „Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting“ (Zelená energia – kúpa elektriny z obnoviteľných zdrojov pre LEED a výpočet uhlíka), na stránke Education@USGBC
  Leták „EKOenergy for LEED“ (EKOenergia pre LEED) so základnými informáciami o LEED certifikácii (formát pdf, 2 strany, verzia Jún 2014).

Greenhouse Gas Protocol (Protokol o skleníkových plynoch)

Pozri kapitolu Vykazovanie emisií skleníkových plynov.

CDP

CDP spolupracuje s 3000 najväčšími korporáciami na svete, ktorým pomáha s vykazovaním emisií uhlíka a s vyvíjaním účinných stratégií na zníženie týchto emisií.

Na strane 15 a 16, technical notes for accounting of scope 2 emissions (technické poznámky pre výpočet emisií, rozsah 2)  (to znamená, emisie súvisiace s produkciou nakúpenej elektriny), CDP vysvetľuje, ako môžu spoločnosti urobiť viac.

“Ekoznačky predstavujú spôsob, ako môžu spoločnosti prispieť svojim nákupom. EKOenergia, ktorá je spomínaná v GHG protokole (GHG protocol Scope 2 guidance), je jednou z takýchto možností: je to známka kvality, ktorá prináša pridanú hodnotu  k monitorovaniu certifikácií. Elektrina predávaná s ekoznačkou EKOenergia spĺňa prísne environmentálne kritériá a podporuje fondy pre nové projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov. Angažovanosť, transparentnosť a “skutky, nie slová” sú dôležitými princípmi práce EKOenergie.”

WWF Green Office (Zelená kancelária, Svetový fond na ochranu prírody)

WWF Green Office program (Svetový fond na ochranu prírody, program Zelená kancelária) odporúča nákup zelenej elektriny označenej ekoznačkou. Vo väčšine krajinách je EKOenergia jediná dostupná ekoznačka obnoviteľnej energie.