EKOenergija: mreža in znamka

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Mreža

EKOenergija je mreža evropskih okoljskih nevladnih organizacij, ki promovirajo rabo trajnostne elektrike. Trenutno jo sestavlja 31 članic iz 23 evropskih držav. In še več se jih bo pridružilo.

Skupaj želimo:

  • spodbujati razvoj obnovljive vire električne energije in promovirati podnebju prijazne rešitve
  • prispevati k varovanju biodiverzitete, habitatov in k ekosistemskim storitvam
  • Obveščati vse porabnike elektrike o izdelku, ki ga kupujejo, in o pomenu in vplivu nakupa
  • Mobilizirati pozitivno energijo 1000 posameznikov, skupin in podjetij, ki imajo enake ambicije, in jim ponuditi priložnost za sodelovanje
  • Krepiti dialog in združevati napore elektroenergetskega sektorja, okoljskih nevladnih organizacij in drugih deležnikov ( predstavnikov in organizacij potrošnikov )

Ekoznamka

EKOenergija je tudi ekoznamka za elektriko, ki jo upravlja mreža EKOenergija. Namen ekoznamke je pomagati potrošnikom znajti se na zapletenem evropskem trgu električne energije.

Ni presenetljivo, da se kot EKOenergija lahko prodaja samo elektrika iz obnovljivih virov. EKOenergija je več kot samo elektrika iz obnovljivih virov. Izpolnjevati mora dodatne trajnostne pogogoje, ki jih je postavila mreža EKOenergija. Še več, porabniki EKOenergije dobijo korektne podatke o izvoru njihove električne energije.

Znamka EKOenergija je edina znamka za električno energijo, ki je nastala po postopku vse-evropskega posvetovanja, ki deluje na celotnem evropskem trgu in ki jo prepoznavajo deležniki v vseh evropskih državah.