Kupi EKOenergijo

Izbira EKOenergije je:

  • preprosta
  • poceni (na liberaliziranem trgu je »ne izbiranje« ali izbor navadnega dobavitelja in navadne električne energije velikokrat dražje)
  • način da pokažete svojo skrb za prihodnost našega planeta
  • jasen signal proizvajalcem in politikom, da je to elektrika, v katero morajo investirati.

V Sloveniji je glavni proizvajalec in dobavitelj EKOenergije HSE d.o.o., ki dobavlja potrošnikom EKOenergijo, proizvedeno v hidroelektrarnah Fala, Solkan in Blanca. Od vsake MWh EKOenergije proizvedene v teh treh elektrarnah bomo 0,10 € namenili v Okoljski sklad EKOenergije, iz katerega se bodo financirali projekti rečnih obnov na slovenskih rekah, 0,10 € v podnebni sklad iz katerega se bodo financirali ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe v državah v razvoju, 0,08€ pa se pa se bo namenilo za delovanje vseevropske mreže EKOenergy (35 nevladnih organizacij iz 23 evropskih držav).

Zahtevajte ponudbo za dobavo EKOenergije z izpolnitvijo spodnjega obrazca.

Kontaktne informacije

Ime

Telefonska številka

Elektronska pošta

Naslov na katerem je vaš električni priključek

Ulica in hišna številka

Poštna številka

Mesto

Država

Povprečna letna poraba elektrike (če veste)

Zahtevajte ponudbo

Želim ponudbo naslednjih dobaviteljev (trenutno je v Sloveniji samo en dobavitelj EKOenergije)

HSE

Dodatne informacije