Kako prodati EKOenergijo?

Dobavitelji električne energija lahko potrošnikom prodajajo elektriko označeno z oznako EKOenergija, če:

  1. so z EKOenergijo sklenili Licenčno pogodbo
  2. so izpolnili vse zahteve licenčne pogodbe in kriterijev “EKOenergija – mreža in oznaka”.

Podpis licenčne pogodbe je brezplačen. Vse pristojbine in prispevki EKOenergije temeljijo na količini prodanih MWh EKOenergije.

Kriteriji, navedeni v Licenčni pogodbi in v besedilu “EKOenergija – mreža in oznaka” upoštevajo naslednje vidike:

  • Potrošniki morajo biti ustrezno informirani, npr. o tem kje in kako je bila električna energija proizvedena (6. poglavje teksta “EKOenergija – mreža in oznaka.”
  • EKOenergija je v vsakem primeru obnovljiva električna energija. Poleg tega izpolnjuje trajnostne zahteve, katere postavlja mreža EKOenergija, del cene EKOenergije pa se odvede v Podnebni sklad EKOenergije (glej “EKOenergija – mreža in oznaka,” poglavja 7, 8 in 9).
  • Sledenje in izogibanje dvojnemu štetju (glej “EKOenergija – mreža in oznaka,” poglavje 10)
  • Revizijo in potrjevanje (glej “EKOenergija – mreža in oznaka,” poglavje 11).

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)