Več o podnebnih spremembah in električni energiji

Besedilo o obnovljivih virih energije in podnebnih spremembah

V angleškem besedilu “Background information about renewable energy, climate change and the electricity market” (pdf, 25 strani, verzija Junij 2014)  lahko najdete več informacij o o naslednjih temah:

  • Prednosti in slabosti različnih obnovljivih virov energije
  • Podnebne spremembe: vzroki in posledice
  • Kako lahko ukrepamo v zvezi s podnebnimi spremembami
  • Evropski trg električne energije

Besedilo je ‘dokument v razvijanju’. Dobrodošli so popravki, posodobitve, dodatne informacije, prevodi… Za več informacij na kontaktirajte.

Nekatera poglavja v html obliki

Sledeča poglavja so dostopna tudi v html obliki:

Other texts composed by the EKOenergy Secretariat

Več informacij

Za več informacij si preberite besedilo Evropske komisije Climate change factsheet (pdf, 6 strani).