Podnebni sklad

Od vsake prodane MWh EKOenergije, se najmanj 0,10 € odvede v Podnebni sklad EKOenergije. Ta denar bo porabljen za investicije v projekte, ki se ne bi zgodili brez teh prispevkov. EKOenergija ne bo začenjala svojih projektov, ampak bo financirala projekte organizacij z izkušnjami pri vodenju projektov.

Za več informacij glej 9. poglavje besedila ‘EKOenergija – mreža in oznaka’.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 36 projects with a total sum of 824,311.00 €.

 

Climate stories: examples of financed projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

 

More information about the financed renewable energy projects

For more information and updates about the renewable energy projects that are financed through our Climate Fund:

 

Help us do more

More projects are waiting for financing. Do you want to help us do more? Switch to EKOenergy-ecolabelled energy and encourage others to do the same.