Zakaj kupiti EKOenergijo?

Fosilna goriva kot sta premog in nafta so še vedno glavne surovine za evropski elektroenergetski sektor. Zato proizvodnja električne energije (in potrošnja) vodi do velikih izpustov toplogrednih plinov.

Dobra novica je, da vemo, kako nadomestiti fosilna goriva. Obnovljivi viri energije, kot so veter, sončna energijavodna energija in biomasa so sposobni zagotoviti 100% evropskih potreb po električni energiji. In celo več.

Kot evropski potrošnik bodite aktivni pri tem prehodu. Evropska pravila dajejo vsem odjemalcem električne energije možnost izbire, katero električno energijo želijo.

Z izbiro EKOenergije lahko doprinesete k spremembi.

Več obnovljivih virov energije

Prepričani smo, da povpraševanje potrošnikov po obnovljivih virih energije na splošno pozitivno vpliva na naložbene odločitve podjetij. Nihče ne bi vlagal v termoelektrarne, če nihče ne bi bil pripravljen kupiti električno energijo, ki izvira iz premoga.

Predvsem pa gre od vsake prodane MWh EKOenergije najmanj 10 centov v Podnebni sklad EKOenergija. Sredstva se porabijo za naložbe v nove obrate za obnovljivo električno energijo.

Bolj trajnostna proizvodnja

Eketrika z oznako EKOenergija prihaja iz obratov, ki izpolnjujejo trajnostne kriterije mreže EKOenergija, mreže evropskih okoljskih nevladnih organizacij.

Merila so različne za različne vrste proizvodnje. V primeru hidroenergije -za vsako megavatno uro prodane EKOenergije, se najmanj 10 centov reinvestira v projekte obnove rek.

Izdelek po vaši izbiri

Ob nakupu EKOenergije boste ustrezno obveščeni o izvoru svojega električne energije: kupujete veter iz Avstrije? Ali biomaso iz Švedske? To vam omogoča, da res izberete elektriko, ki vam najbolj ustreza in tako na svoj način pripomorete k spremembi.

   Preberite si letak ‘Good reasons to switch to EKOenergy‘ (pdf, 2 strani, Junij 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube