EKOenergy: Rrjeti dhe marka

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Rrjeti

EKOenergy është një rrjet i OJQ-ve mjedisore europiane që promovojnë përdorimn e energjisë elektrike të qëndrueshme. Aktualisht, janë 34 anëtarë nga 26 vende evropiane. Dhe më shumë do të na bashkohen.

  • Për të stimuluar zhvillimin e sektorit të energjive elektrike të rinovueshme dhe për të promovuar zgjidhje me të  favorshme për ambientin.;
  • Për të kontribuar për mbrojtjen e biodiversitetit, të habitateve dhe të ekosistemeve;
  • Për të informuar të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike në lidhje me produktin që ata janë duke blerë si dhe impaktin dhe domethënien e blerjës së tyre;
  • Për të mobilizuar energjinë pozitive të mijëra individëve, grupeve dhe ndërmarrjeve që mbështesin ambicien tonë, dhe për t’u dhënë atyre mundësinë e pjesëmarrjes
  • Për të favorizuar dialogun dhe për të bashkuar forcat me sektorin e energjisë elektrike, OJQ-ve mjedisore dhe partnerëve (p.sh. organizatat e konsumatorëve dhe autoritetet)..

Marka

EKOenergy është gjithashtu një markë  Eko për energji elektrike, menaxhuar nga rrjeti EKOenergy. Qëllimi i ecolabel është të ndihmojë konsumatorët te gjinden më mirë në tregun kompleks evropian të energjisë elektrike

Instrumenti më i qartë për të arritur këto qëllime është marka EKOenergy, marka e parë pan-evropiane dhe e vetmja për energjinë elektrike.

Qëllimi i kësaj marke është që të ndihmojë furnizuesit e energjisë që të shesin produktin e energjisë elektrike i cili njihet lehtë dhe pranohet gjerësisht.Jo quditerisht, vetëm energjia elektrike nga burimet e riprodhueshme mundë të shitet si EKOEnergji. Por EKOenergjia është më shumë se vetëm energji e riprodhueshme. Ajo poashtu përmushë kërkesat shtesë për qendrueshmëri, të vëna nga rrjeti i EKOenergjise. Konsumatorët e EKOenergy-së marrin informacion të saktë në lidhje me origjinën e energjisë së tyre dhe në lidhje me deklaratat që ata mundë të bëjnë në lidhje me blerjen e kësaj energjie.

Marka EKOenergy është e vetmja markë e energjisë elektrike e cila ka lindur nga një proces pan-evropian konsultativ, që punon në të gjithë tregun evropian dhe që është e njohur nga partnerët e të gjitha vendeve evropiane.