EKOenergjia për kompaninë tuaj

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Në tregun evropian, kompanitë mund të zgjedhin produktin e energjisë elektrike që ata blejnë. Legjislacioni evropian është në bazë të asaj zgjedhjeje, dhe një numër në rritje të organizatave dhe standardet janë duke stimuluar kompanitë të përdorin këtë liri zgjedhjeje të shkojnë për energji elektrike të gjelbër. P.sh.Teknikalitetet ne llogaritjen e emitimeve te sferes 2

Në krye të kësaj, një rrjet i organizatave mjedisore europiane ka rënë dakord mbi një markë EKO të përbashkët evropian për energji elektrike: EKOenergjia. EKOenergy është e gatshme që të ju ndihmojë për të komunikuar në lidhje me blerjen tuaj të energjisë elektrike të gjelbër, dhe do të ju ndihmojë për të treguar se si blerja  bën ndryshimin.

Vini re se konsumatorët e EKOenergy janë të lirë për të komunikuar në lidhje me blerjen e tyre. Konsumatorët nuk kanë nevojë për një marrëveshje me EKOenergy për të përdorur emrin EKOenergy si dhe logon. Megjithatë, rrjeti EKOenergy do të zhvillojë një kod sjelljeje në lidhje me përdorimin e logos. Nëse ju keni dyshime apo pyetje, kontaktoni sekretariatin e EKOenergjisë