Rezultatet

Një rrjet në rritje me energji pozitive

EKOenergy vetëm sapo ka filluar. Rezultati ynë i parë dhe kryesor deri tani është se për herë të parë OJQ-të mjedisore nga më shumë se gjysma e vendeve evropiane anë duke folur me një zë për tregun evropian të energjisë elektrike.

Si nga fillimi ne kemi vendosur për një qasje të hapur, pragmatike dhe konstruktive. Gjithkush është i mirëpritur për të menduar dhe ide me ne.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Rezultatet Konkrete

Ne duam të tregojmë rezultate konkrete së shpejti: për mënyrën se si tregu stimulon prodhimin e energjisë elektrike të rinovueshme, për mënyrën se si ne e përdorim fondin e mjedisit për të rivendosur lumenj, për mënyrën se si ne e përdorim paratë e fondit të klimës për të financuar projekte të mëdha dhe që nuk do të kishin qenë të mundshme pa ne.

Paratë e Fondit të Klimës EKOenergy do të shkojnë në masa të reja klimatike.

Paratë e Fondit të Mjedisit EKOenergy do të shkojnë për projektet e restaurimit të lumenjëve.